Aanmelden

AANMELDFORMULIER voor lessen bij Elektro Model Vlieg Opleiding PHOENIX (zie ook de opmerking onderaan):

logo phoenix (2)


Let op: het is één keer voorgekomen dat een aanmelding niet bij ons is aangekomen. Wij antwoorden altijd heel snel. Dus heb je na een paar dagen geen bericht, zoek dan even contact op bjdboer@hotmail.com of bel naar 06-53841334.

Informatie voor de aangemelde kandidaat: 

Je hebt je nu opgegeven voor lessen modelvliegen bij EMVO Phoenix. Hartelijk welkom!

Als je het onderstaande hebt gedaan, kun je de eerste afspraak maken!

  1. Schaf een simulatorprogramma van het merk Phoenix aan. Installeer dat op je pc en zorg (via automatische gratis updates) dat het de meest recente versie is.
  2. Daar heb je ook een normale zender voor nodig (die kun je later ook bij het echte vliegen op het veld gebruiken).
  3. Om de kosten te drukken vragen wij voor de (online) lessen als tegemoetkoming in de onkosten van EMVO een bedrag van tenminste € 35,00. Meer mag natuurlijk ook! Gelieve deze tegemoetkoming in de onkosten over te maken op IBAN:

NL 86 INGB 0003 3030 68 t.n.v. B.J. de Boer te IJlst.

Hierna kun je een afspraak maken voor de eerste les van 15 volle lesuren! Neem contact op via bjdboer@hotmail.com of 06-53841334.

Ik zie er naar uit je verder te kunnen helpen. En we gaan er samen een leuke tijd van maken!

Bald de Boer