Aanmelden

AANMELDFORMULIER voor lessen bij Elektro Model Vlieg Opleiding PHOENIX (zie ook de opmerking onderaan):

logo phoenix (2)


Let op: het is één keer voorgekomen dat een aanmelding niet bij ons is aangekomen. Wij antwoorden altijd heel snel. Dus heb je na een paar dagen geen bericht, zoek dan even contact op bjdboer@hotmail.com of bel naar 06-53841334.

Informatie voor de aangemelde kandidaat

U heeft zich opgegeven voor lessen modelvliegen bij EMVO Phoenix. Hartelijk welkom!

Als u het onderstaande heeft gedaan, kunt u de eerste afspraak maken!

  1. Schaf een simulatorprogramma van het merk Phoenix aan. Installeer dat op uw pc en zorg (via automatische gratis updates) dat het de meest recente versie is.
  2. Daar heeft u ook een normale zender voor nodig (die kunt u later ook op het veld gebruiken).
  3. Om de kosten te drukken vragen wij voor de (online) lessen als tegemoetkoming in de onkosten van EMVO een bedrag van tenminste € 35,00. Meer mag natuurlijk ook! Gelieve deze tegemoetkoming in de onkosten over te maken op IBAN:

NL 86 INGB 0003 3030 68 t.n.v. B.J. de Boer e/o A.P.Th. de Boer-Brom te IJlst.

Hierna kunt u een afspraak maken voor de eerste les van 15 volle lesuren! Neem contact op via bjdboer@hotmail.com of 06-53841334.

Ik zie er naar uit u verder te kunnen helpen!

Bald de Boer