Extra info Home

aaaDoor Bald de Boer

Elektro Model Vlieg Opleiding PHOENIX is dé ideologische modelvliegopleiding, dus zonder winstoogmerk! Al sinds 2012 actief met opleiden en officieel opgericht op 1 april 2013. We bestaan nu dus ruim acht jaar, en hebben als kerntaak het opleiden van beginnende modelvliegers op vaste vleugel modellen. Dit werk wil ik nog twee tot misschien vier jaar doen. Wij verzorgen ook het opleiden of bijscholen van instructeurs, maar daar blijkt totaal geen belangstelling voor te bestaan. Verder verzorgen wij op verzoek clubavonden, lezingen en demonstraties. En we genereren geld voor een weeshuis in Sri Lanka.

Wij willen samen met Elektro Model Vlieg Centrum Romeo onze activiteiten coördineren en uitbreiden, om te komen tot een Nationaal Model Vlieg Centrum.

20-10-18-04

Watervliegen in de schemer, 18 oktober 2020…

Modelvliegles.nl/EMVO PHOENIX heeft al zo’n 250 personen direct geholpen met modelvliegen. Deze hulp varieert van het beantwoorden van vragen of het toesturen van een boekje, tot het geven van compleet afgeronde cursussen (200). En dan zijn er nog de ruim 21.000 bezoekers van de site, waarvan wellicht honderden of zelfs duizenden iets hebben gehad aan de pagina ‘Zelf leren’ op deze website…

Er is dus 200 keer iemand geslaagd voor een cursus, en daarvan heeft 126 keer iemand een getuigschrift of brevet gehaald.

De simulator is ook het middel bij uitstek om de nodige vliegtheorie en de nodige trucjes op de cursist over te brengen. Tijdens het werkelijke vliegen buiten is daar namelijk te weinig tijd voor.

Gezien de toeloop die wij hebben, voorzien wij dus overduidelijk in een behoefte. Wij krijgen veel aanmeldingen met soortgelijke strekking als onderstaand bericht van Frank:

Geachte heer,

Ik ben sinds mijn kindertijd al gefascineerd door het RC vliegen (ik ben 49 jaar). Ik heb een jaar geleden een goedkope vliegsimulator gekocht met zender en daar heb ik wel wat op geoefend (in mode 2). Maar ik kwam er vrij snel achter dat ik behoefte had aan meer ondersteuning en een methode om het (real life) vliegen goed onder de knie te krijgen. Ik heb vervolgens contact opgenomen met de plaatselijke RC vliegvereniging maar daar vond ik weinig ondersteuning en advies. Nu kwam ik bij toeval gisteren terecht op uw site en ik ben helemaal enthousiast om meer informatie te krijgen en te starten met uw online vliegopleiding. Met vriendelijke groet, Frank.

Het bovenstaande zegt ons genoeg, wij gaan je helpen! 

De ‘insteek’ van EMVO PHOENIX is ‘zero crashes‘. Wij willen dat benaderen door het geven van zeer volledige opleidingen van hoge kwaliteit, zodat op termijn veel kosten en frustraties worden bespaard.

De lessen zijn op zich GRATIS. En ook alle andere hulp. Maar omdat we wel kosten maken, vragen wij als bijdrage in die kosten een eenmalige gift van minimaal 35 euro (Als je vanuit het buitenland wil lessen is dat €40,00).

Steun ons. Eigenlijk draaien we dus geheel op giften om de onkosten te dekken. En blijft er geld over, dan gaat er af en toe ook nog een bedragje naar de Stichting Weeshuis Sri Lanka. Maak een gift (alle beetjes helpen!) over naar IBAN:

NL09 INGB 0794 0206 15 t.n.v. B.J. de Boer te IJlst.