Regelgeving

Hier een uitleg van de nieuwe Europese regelgeving die van kracht is per 31-12-2020. Aan de info op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg dus ook de officiële publicaties.

Op 31 december 2020 is een overgangsregeling ingegaan vooruitlopend op definitieve nieuwe Europese regelgeving per 2023. Voor de wet heten alle onbemande luchtvaartuigen ‘Drones’. Dus niet alleen de multikopters die we eerder drones noemden, maar ook onze klassieke modelvliegtuigen…

Vliegen in clubverband.

Per 31-12-2020 moeten alle drones (dus ook onze modelvliegtuigen) met een gewicht van 250 gram of meer, óf wanneer ze zijn uitgerust met een camera, zijn voorzien van een exploitatienummer. Dit nummer dient bij voorkeur te worden aangebracht op de buitenkant van het model. Maar het mag er ook binnenin, mits het toegankelijk is zonder gereedschap te hoeven gebruiken. Het nummer moet worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Je kan al je modellen voorzien van hetzelfde nummer. Dus met één nummer kan je volstaan. Eerste aanvraag kost 23 euro.

De maximale vlieghoogte bij vliegen in clubverband, bij de KNVvL en Limburgse Federatie aangesloten clubs, is 300 meter. Overige (niet aangesloten clubs): maximaal 120 meter hoog.

NIEUW: per 1 april 2023 dienen alle clubs een vergunning aan te vragen. Wildvliegers hoeven dat niet.

Wil je bij een club gaan vliegen, dan hoef je verder niets meer te doen.

Vliegen buiten clubverband.

Wil je buiten clubverband vliegen, het oude ‘wildvliegen’, dan dien je met drones vanaf 250 gram of een camera, een certificaat bij je te hebben (of op je telefoon). Op dat certificaat staat dat je de cursus “A1/A3 Open Categorie” hebt voltooid. Ook dit certificaat wordt afgegeven door de RDW. Maar pas nadat je de opleiding A1/A3 met goed gevolg hebt afgerond bij een door het Rijk erkende instelling. Bijvoorbeeld de Dutch Drone Academy (DDA). Dat kost geld. Bij de DDA was de opleiding (in januari 2021) 59,90. Het registreren bij de RDW van het bewijs van voltooiing (afgegeven door de opleiding) kost nog eens 10 euro. Daarna ontvang je het certificaat van de RDW.

diploma van de DDA
certificaat van de RDW

Het onderste papiertje dien je dus op zak te hebben als je gaat “wildvliegen” met modellen van 250 gram of zwaarder (of een camera voeren). En het exploitatienummer moet dan op het vliegtuig…

De maximum vlieghoogte voor wildvliegen is 120 meter boven de grond.

Verboden gebieden.

Er mag niet met drones (modelvliegtuigen) worden gevlogen in de nabijheid van luchthavens en bijvoorbeeld militaire objecten. Op de speciale kaart van Luchtverkeersleiding Nederland deze gebieden in rood aangegeven. Verder mag niet worden gevlogen boven aaneengesloten bebouwing (vaar-) wegen en mensenverzamelingen. Voor vliegen in Natura 2000 gebieden is toestemming vereist van de provincie. Gebruik je gezond verstand en het zal los lopen…

Nachtvliegen.

Tussen 15 minuten na zonsondergang en 15 minuten voor zonsopkomst is vliegen met drones (modelvliegtuigen) verboden.

Nu de regelgeving enige tijd geldt, blijkt dat we erop zijn vooruit gegaan. Je mag op veel meer plaatsen legaal modelvliegen dan we vroeger dachten… Maar het vliegen in (KNVvL) clubverband verdient de voorkeur. Ook al omdat je dan 300 meter hoog mag…