Feuilleton

Dit feuilleton bestaat uit een serie delen dat globaal de modelvliegervaringen van Bald de Boer vanaf het begin volgt. Er zullen ongetwijfeld dingen in voorvallen, waar alle (beginnende) modelvliegers tegenaan lopen…

De de inhoud van de teksten is geheel voor rekening van de betreffende auteur en staat los van de ideeën en doelstellingen van EMVO PHOENIX.

Klik op de submenu’s ‘deel 1’ enzovoort voor een aflevering.

Veel leesplezier!