Jet

Wij nemen geen examens Jet af.

Voor het KNVvL brevet Jet, waarmee je zelfstandig mag vliegen met door een turbine aangedreven jets, wordt door EMVO geen opleiding geboden. Dit brevet is zó specialistisch, dat het buiten de doelgroep van deze site valt.

EMVO PHOENIX kan wel demo’s verzorgen met elektrisch aangedreven ‘Jets’, met als voortstuwing een zogenaamde ‘Impeller’. De beschikbare modellen zijn de Parkzone Habu,  de E-flite Micro Mig-15 en de E-Flite Micro A-10.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De Parkzone Habu…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  De Micro Mig-15…

En de Micro A-10…