Techniek/artikelen

Iedereen kan en mag artikelen en/of verhalen voor deze website insturen. Stuur ze met foto’s naar de eindredacteur: bjdboer@hotmail.com).

De eindredacteur behoudt zich het recht voor om teksten taalkundig aan te passen en/of te weigeren. Hierover wordt vooraf met de betreffende schrijver gecommuniceerd. 

De inhoud van de teksten is strikt voor rekening van de betreffende schrijver. Geponeerde meningen en beweringen worden niet altijd onderschreven door EMVO PHOENIX.