Welkom/Home

00 banner EMVC

Welkom op het gedeelte van Elektro Model Vlieg Club (EMVC) Phoenix IJlst. De club die je écht verder helpt!

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 67058418. Clubnummer KNVvL: 4501.

Wij zijn een vereniging waarbij gezelligheid, veiligheid en deskundig vliegen hand in hand gaan. Bovendien geven wij heel veel brevetten af…

Opgericht op 1 juni 2016 en gevestigd in IJlst, een van de ‘elf steden’ dichtbij Sneek. Tijdens de oprichtingsvergadering werden zeven mensen lid, en de volgende dag een achtste. Op 12 oktober 2016 is de Akte van oprichting bij de notaris gepasseerd. Het ledental groeit goed en staat op dit moment op 64.

Ons ‘doel’ is: het faciliteren van de beoefening van de modelvliegsport, liefst op milieuvriendelijke en zo goedkoop mogelijke wijze. De eigenlijke reden voor de oprichting is, dat leden goed en snel hun KNVvL brevet kunnen halen.

De gezelligheid staat daarbij telkens voorop, samen met veiligheid en deskundigheid!

Op dit moment heeft onze vereniging 64 leden. De ervaring in de modelvliegsport varieert van veel ervaring in de modelvlieghobby tot beginners. Bij de oprichting was ons streven een ledental van 20 tot 25, en dat hadden we al snel bereikt. Per januari 2018 zijn we meer leden gaan toelaten.

Wij vliegen op een locatie in de directe omgeving van IJlst, uitsluitend met elektrisch aangedreven modelvliegtuigen en eventueel zweefvliegtuigen. Dat is milieuvriendelijk en produceert zo min mogelijk lawaai. Want we willen geen klachten veroorzaken.

Inmiddels hebben we bij de gemeente een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) ingediend, om ons vliegveld een officiële modelluchthaven te laten worden.

Elke dag van het hele jaar kan bij ons een vliegdag zijn! Mits het goed weer is…

Door onze nauwe samenwerking met de modelvliegschool EMVO PHOENIX kunnen wij opleidingen van het hoogste niveau bieden. Onze instructeurs hebben veel ervaring in de modelvliegerij en ook ervaring in de bemande vliegerij. Bovendien hebben ze een speciale opleiding voor modelvlieginstructeurs afgerond.

De contributie: de volledige jaarcontributie is € 20,00 voor volwassenen en € 10,00 voor jeugdleden. Deze contributie neemt bij later in het jaar lid worden af: bij lid worden na 1 mei is het respectievelijk 75%, na 1 augustus 50%, na 1 oktober 25% en na 15 november 15% van de bovengenoemde bedragen. Deze bedragen zijn exclusief de bijdrage (vanaf het tweede jaar) die we voor de KNVvL moeten innen (in 2021: €52,50 euro voor volwassenen voor een heel jaar, ook aflopend gedurende het jaar).

Wil je een keer komen kijken, voorlichting of een gratis proefles krijgen, of misschien wel lid worden? Mail of bel dan met voorzitter Bald de Boer: bjdboer@hotmail.com of telefoon 06-53841334.

Zie verder de eigen clubwebsite: http://www.modelvliegclubijlst.com.